lördag 10 november 2012

Rasism i skolorna - duger snabbkurser?

 
Nu ska vissa lärare tas ut för en närmare utbildning om hur man förhindrar konflikter och rasism i skolorna, enligt Bengt Westerberg. Dessa utbildningar kan dock inte komma att gälla annat än ytliga och generella principer för konflikthantering, som i ringa utsträckning kan vara till hjälp för att förhindra diskriminerande beteenden. För att lära sig förstå, upptäcka och ingripa mot sådana beteenden behövs grundläggande kunskaper i psykologi eller annan beteendevetenskap. Det räcker inte med ett ytligt lager fernissa. Det är så typiskt för en viss syn på kunskap att man tror att en snabbkurs ska kunna ge djupare insikter i ett så komplicerat ämne.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar