söndag 11 november 2012

I skolan: fördomar och kritiskt tänkande


En uppgift som skolan har är att visa på demokratiska värderingar och följderna av att sådana värderingar även åtföljs av handlingar. I detta inbegrips naturligtvis att inte hysa fördomar mot andra människor eller grupper. Allt oftare märker jag att människor börjar blanda ihop kritik mot en företeelse, ett land, en kultur eller en religion med fördomar. Kritik mot islam tolkas omedelbart som fördomar mot islam och den typen av tolkningar dömer ju snarast uttolkaren. Människor måste få ha kritiska tankar om vad som helst utan att för den skull bli betecknade som fyllda av fördomar. Både att uppamma kritiskt tänkande och ett demokratiskt sinnelag ingår ju faktiskt i skolans uppdrag.

Hur ska då skolan arbeta för att samtidigt kunna betona vikten av ett demokratiskt samhälle där all har samma rättigheter (och skyldigheter) med ett sunt kritiskt tänkande?
Jag tror att en av de viktigaste delarna i en demokratisk fostran är att lära sig att vara just kritisk. Med ett sådant tänkande förstår man snart att människor är skapade lika och att det finns olika sätt att se på begreppet rättvisa. Ibland innebär rättvisa nämligen att alla ska få lika del av en viss resurs oavsett insats i form av arbete eller tid, ibland att resurserna ska fördelas efter insats och, mycket sällan, att resurserna ska fördelas så att var och en ska få efter sitt behov. Genom att kritiskt skärskåda vår värld kan vi tillsammans med eleverna märka att resurserna är ojämlikt fördelade. En fråga eleverna då måste få ställa och även få besvarad är om detta är rättvist. Vi kan gå vidare och ställa samma frågor till eleverna om vårt eget land. Elevernas kritiska sinne skulle då upptäcka demokratiska värderingar bara gäller i vissa begränsade delar av samhället. Är det då en fördom att vårt samhälle är demokratiskt?

Det är en svår pedagogisk uppgift att få eleverna att skilja på fördomar och kritiskt tänkande. Oftast utgör fördomar en brist på kritiskt tänkande och, lika sant, så kan sant kritiskt tänkande aldrig vara fördomsfullt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar