söndag 16 september 2012

Lärare, betyg och prov. Vad gäller?

 
Bedömningar av skilda slag äger rum inom en mängd sektorer av samhället. Förutom i skolan så sker det i näringslivet inför rekryteringar och befordringsprocesser. Många av de bedömningar som görs har inslag av psykologi. Vid rekryteringar används ofta psykologiska sätt att tänka för att få fram de bästa kandidaterna. Man är då ofta ute efter kandidater med de bästa personliga egenskaperna. Det finns faktiskt påtagliga paralleller mellan bedömningar eller skattningar av människors personlighetsdrag (en mängd sådana utgör ju individers  s.k. personlighet) och de olika slag bedömningar av kunskap som görs i den svenska skolan. Det kan låta långsökt, men låt mig förklara.

När det gäller människors personlighetsdrag så talar man om dem på två vitt skilda sätt. Dels finns de allmänna generella drag, t.ex. generell oro och ängslan. Sedan finns det mer situations- eller kontext-bundna  manifestationer av dessa drag, kontextuella drag, t.ex. hur en människas oro och ängslan visar sig  specifika situationer. Inom psykologin menar man att om man betraktar en individ över en mängd olika situationer och bedömer eller mäter hennes kontextuella oro så kommer medelvärdet av dessa orosbedömningar att hamna mycket nära den generella orosnivån. Inom psykologin brukar man använda engelsk terminologi; trait för de generella dragen och state för de kontextuella, situationsbunda. Man kan således tala om trait-oro versus state-oro.

Likadant förhåller det sig, eller borde förhålla sig, mellan de många formativa bedömningar som görs över en tidsperiod (kanske en termin) och de slutliga summativa bedömningar, som utgörs av betyg eller nationella prov. Genomsnittsvärdet av de formativa bedömningarna
borde rimligtvis hamna på samma nivå som den summativa bedömningen, oberoende om man har gjort kvantitativa eller kvalitativa, formativa bedömningar. Även om vissa lärare inte vill sätta siffror på eleverna när dessa bedömt formativt så rangordnas säkert eleverna i lärarens
huvud i fråga om förståelse av det aktuella lärostoffet. Samma rangordning bör sedan i stort återfinnas i betyg och nationella prov.

Så motsättningen mellan  formativa och summativa bedömningar är på ett plan skenbar.
De handlar förmodligen mest om att de formativa bedömningarna är mer kvalitativa och flytande och inte kan fångas in klart och tydligt med ord eller siffror medan de summativa är mer definitiva och på sina håll anses som alltför slutgiltiga och summariska för att utgöra en samlad uppskattning av elevers förståelse och kunskap. Men om de olika bedömningarna i slutändan visar sig mäta samma fenomen vad gör man då? Borde inte snittet av samtliga formativa bedömningar i ett ämne hamna på samma nivå som ett betyg eller resultat på det nationella provet? Och om inte, vad gäller då?

5 kommentarer:

 1. För mig utgör syftet skiljelinjen mellan de två formerna av bedömning.
  Formativ bedömning syftar till att ge ett underlag för den fortsatta undervisningen, på kort eller lång sikt. Då behöver jag inte jämföra med någon måttstock (betygskriterier, nationella prov, etc). Det räcker för mig att konstatera att eleven t ex har svårt att använda generella metoder vid lösning av matematiska problem, eller inte riktigt förstått logaritmbegreppet. Då kan jag behöva anpassa min undervisning så att eleven blir bättre i just dessa avseenden.
  Den summativa bedömningen syftar däremot till att ge ett slutomdöme (på gymnasiet nästan alltid i form av ett betyg) om eleven förmåga vid slutet av kursen.
  Jag håller dock med om att formativ bedömning har lite av kejsarens nya kläder över sig.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är här jag tror att det finns ett missförstånd. Enligt min mening kan man inte göra någon som helst bedömning utan att (inom sig)ha en slags måttstock.Bedömningen gäller ju om elev
   har tillräckligt svårt för något för att få hjälp.

   Radera
 2. Ja, jag uttryckte mig lite slarvigt. Ett exempel kan illustrera. Om vi arbetar med logaritmer och jag märker att en elev inte har förstått att logaritmen är den inversa funktionen till exponentialfunktionen med samma bas så utgör det en grund för kommande undervisning av den eleven.
  Jag jämför dock inte med något betygskriterium eller annat uttryck för betygsnivåer. Ingår det i kursen att eleverna ska behärska logaritmer så försöker jag få dem att förstå logaritmer från grunden. Däremot säger faktiskt inte betygskriterierna för den aktuella kursen något om detta.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag förstår vad du skriver. Det jag menar är att när du märker att en elev har en viss brist i sina matematikkunskaper så måste ju då har värderat att han i övrigt kan det han ska. Du gör alltså dikotoma bedömningar. Det är klart att de som visar minst brister under en termin får högre betyg vid terminsslut än de som haft flest. Det finns alltid inbyggda (kanske omedvetna) rangordningar hur vi än gör bedömningar. Går inte att snacka bort liksom.

   Radera
  2. Jag försöker inte snacka bort någonting. Att de som visar minst brister under en termin får bäst betyg är ju knappast överraskande. Mina bedömningar kan vara dikotoma, men behöver inte vara det. Jag ser för övrigt inte heller något stort problem att vi gör rangordningar. Tvärtom tycker jag det ingår i lärarens uppgift att göra det.
   I vilket fall tycker jag att mycket av talet om formativ bedömning är märkligt. Varje seriös person måste ju försöka få någon sorts återkoppling i sitt arbete. Det går ju bra att kalla det för formativ bedömning om man vill, men om det blir så mycket klarare är tveksamt. Och jag håller med om att delprov under kursens gång både kan fungera formativt och summativt och det är inget fel i det.

   Radera