fredag 27 juli 2012

Värdegrunden och skolan

Ofta tas problem med etik och moral upp till diskussion, även i skoldebatten. Vi har här en mängd olika principer för moraliskt handlande från "ändamålet helgar medlen" till "allt vad I viljen att människorna skola göra Eder....".

Från början emanerar orden etik och moral från ord som kännetecknar tings normala tillstånd. Mores betyder ju ungefär sedvänjor. Etik är egentligen läran om moraliskt handlande och ligger alltså högre upp i hierarkin av begrepp. Faran med moraliserande är att ju att detta blandas samman med (till synes) rationella argument, som när politiker talar om orättvisa. Det finns nämligen åtminstone tre typer av rättvisa; att alla får lika belöning för sitt arbete, att de som arbetat mest får mest belöning och att var och en som arbetat får just sina behov tillfredsställda. Om allt detta kan man diskutera sig blå under åberopandet av moraliska principer. Skolans värdegrund är ett desperat försök att få på pränt principer som möjligen alla är överens om under vissa  bestämda omständigheter.
Jag har själv sökt studera människors värderingar bland mina studenter i centrala moralfrågor och då funnit en mycket stor spridning i ståndpunkter. Vår konsensus i moralfrågor är till stor del en synvilla eller önskedröm eller en fråga om just omständigheter. Eller snarare om brist på omständigheter; moraliska värderingar uttalas nämligen oftast säkrast och med stor av emfas utan anförande av några illustrativa exempel. Det blir enklare så. Värdegrunden vi bygger på är ihålig.
4 kommentarer:

 1. För att något skall vara värt att arbeta för räcker det inte med att slutmålet är eftersträvansvärt. Det måste också existera (minst) en genomförbar metod som till acceptabel kostnad (tid, resurser, etc) leder till att målet uppnås. Man kan undra om det sistnämnda villkoret är uppfyllt i detta fall. Ett belysande exempel är mobbning. Det är inte förenligt med skolans värdegrund, men för några år sedan kom en rapport som visade att flertalet metoder skolorna använde inte hade någon effekt, eller var rent av kontraproduktiva.
  Känner du till någon forskning som visar att värdegrundsarbete har avsedd effekt och att någon metod i så fall kan anses uppnå detta?

  SvaraRadera
 2. Sådan pessimism, Bertil. :) Det tonåringar behöver och önskar mer än annat är diskussioner om etik och moral. Sådana diskussioner berikar alla. Men de behöver också goda förebilder och vuxna som sätter gränser. Mer sådant och färre handlingsplaner och temadagar.

  SvaraRadera
 3. Att just värdegrunden är så pass ihålig och mångtydig bevisas just av diskussions- och
  dabattviljan!

  SvaraRadera
 4. Jag håller fortfarande med Helena om din pessimism, debattviljan när det gäller värdegrunden är förstås ett tecken på att den är ihålig men också ett tecken på att ökade förståelse och samstämmighet är något som många önskar. Värdegrunden ger åtminstone diskussionen en utgångspunkt även om sedan alla har sina definitioner av rättvisa, likvärdighet och till och med moral.

  SvaraRadera