måndag 11 juni 2012

Universitet i samarbete

 
Jag har ofta kritiserat de olika lärarutbildningarna. Nu meddelas att lärarutbildningarna  vid Stockholms och Umeå universitet ska börja samarbeta om kvaliteten
en på t.ex. uppsatsarbeten och på didaktikområdet.  Det är ett mycket gott initiativ som ledare vid de båda lärosätena kommit fram till. Det hade dock varit ännu bättre om de samarbetat utanför utbildningsområdet. Risken är nu att den kvalitativistiska inriktningen befästs ytterligare när Stockholm och Umeå granskar varandra. Att bli landets bästa lärarutbildning är ju ett gott mål, men bättre kan man nog....

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar