måndag 11 juni 2012

Körling och jag vill ha förändring i skolan.

Anne-Marie Körling tipsar om en artikel av Per T Ohlsson som skulle kunna vara underlag för diskussioner. Jag håller med henne nästan helt. En kommission som utreder skolan ordentligt
behövs verkligen, även om jag tycker att inslaget av ämneskompetenta personer skulle vara bredare. Så borde t.ex. psykologi uppmärksammas i både lärarutbildningen och i skolans vardag. Per T Ohlssons idé att pedagoger skulle uteslutas från möjligheterna att påverka resultaten av en sådan stor utredning är självklar. De har gjort så stor skada redan att Peter Englunds ord, citerade i artikeln, är mitt i prick:

"skolan /har/ förvandlats till ett övningsfält för ”karriärkåta reformpedagoger, där de kunnat provskjuta det senaste flummet” med ”vanligt folks barn” som måltavlor.

3 kommentarer:

 1. Jag kan nog inte annat än hålla med om Peter Englunds formulering. Baserat på någon liten grupp elevers behov och oftast rent kvalitativ forskning har stora reformer föreslagits som helt missar hur den stora majoriteten elever ska lära sig på ett effektivt sätt.

  Sen ska förstås inte en skolkommission arbeta utan forskningsgrund men det finns ju mycket att hämta från andra länder och andra discipliner än den pedagogiska.

  SvaraRadera
 2. Fullständigt enig!

  Det måste satsas på kvalitet och ställas krav, något vi saknar i dagens skola.
  Sveriges framtid kan endast baseras på "kunskaps industri" vi kommer aldrig att bli ett produktionsland igen och därmed måste vi säkra tillgång på välutbildade människor.

  SvaraRadera
 3. Underbart citat! Undrar om Kräksmark läser detta?

  SvaraRadera