fredag 15 juni 2012

Smultron och skolor här och där

 
Om man hittar några smultron på sitt lantställe i Småland så är det ju trevligt. Några av smultronen har också lustiga utseenden. Vi kanske fotografer vårt smultronställe och skriver något lyriskt på vår blogg om smultron och lärande. Men vad vet vi då om smultronställen i hela Sverige? Vi kan ju gissa att de är lika vanliga som på lantstället och att smultronen smaker likadant och ser likadana ut som på vårt lantställe. Men vi har ingen kunskap om det.

Vi kan ju också intervjua tjugo (i bästa fall) människor i Sävsjö om deras syn på skolans verksamhet och få fram intressanta åsikter som vi kan skriva en liten artikel om. Men vad vet vi då om vad svenskar i allmänhet anser om skolan? Inte mycket, och någon eller några i Sävsjö kanske har mycket avvikande åsikter.  Sävsjöbornas svar presenteras i form av lösryckta citat i artikeln för att belysa helheten. Forskaren väljer fritt bland intervjusvaren och läsaren vet inte vilka svar som inte kommit med.

En stor del av de uppsatser och avhandlingar som produceras vid svenska högskolor och universitet plockar så att säga smultron i Sävsjö och resultaten av intervjuundersökningarna
presenteras utförligt men med av forskaren utvalda citat. Forskaren har själv valt ut frågorna som ställs, sammanställer svaren, väljer citat, kategoriserar dem och skriver den vetenskapliga rapporten. I rapporterna tas sällan eller aldrig upp det metodvidriga i att samma individ är med under hela forskningsprocessen. Inte heller problematiseras pålitligheten i själva intervjusvaren. Vi vet att människors handlingar i hög utsträckning styrs av omedvetna processer och överväganden (inte Freuds omedvetna!). Risken är alltså mycket stor att människor antingen svarar på intervjufrågorna med svar som de antar förväntas av dem och att de dessutom inte har självkännedom nog att veta vad som styr dem i många situationer.

Smultronen i Sävsjö kan knappast vara representativa för Sverige smultron. Vi vet i alla fall inte om så är fallet där vi går och plockar på småländska höglandet. Likadant är det med intervjuerna i Sävsjö.

Detta är en mycket allvarlig kritik som de kvalitativa forskarna borde ta till sig i stället för att undvika att svara eller börja tala om annat när deras forskningsinsatser kritiseras. Så sker faktiskt nu.

Smultronen i Sävsjö är goda men det finns mycket smultron i Sverige.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar