onsdag 4 april 2012

Ny begåvning i psykologi!I Lotta Strömsten har vi fått en ny begåvad forskare i psykologi som dessutom behärskar statistik. I sin avhandling More Or Less Than Human. The Influence of Shame on Psychological Distress behandlar hon suveränt begreppet skam och relaterar det till psykiska besvär, men separerar det noga från upplevelsen av skuld. Skam är nära knutet till detta att vara till, medan skuld är kopplat till att göra. Skam blir i samband med en undvikande personlighet ett sårbart drag hos en individ. För övrigt utreds skambegreppet på ett mycket grundligt sätt.

Möjligen skulle Strömsten ha hoppat över någon eller några av de många variabler som ingår i avhandlingen bara för klarhetens och åskådlighetens skull, och kanske några faktorer i studie I har en lite för hög samvariation, men annars är det bara att lyckönska
Umeå till en ny strålande forskare.

Forskningen i Strömstens avhandling är tillkommen genom medel från svenska bidragsgivare. Avhandlingen är i sin nuvarande form förmodligen knappast tillgänglig ens för Strömstens alla studiekamrater än mindre för gemene man.  Det är lite sorgligt att den kunskap som förmedlas genom denna avhandling inte kommer flera till del. Egentligen skull varje forskare tilldelas medel för att kunna skriva populariserande om sina fynd, men när så inte är fallet så får man hoppas att Lotta Strömsten skriver lite lättsammare om detta ämne någon annanstans.

1 kommentar:

  1. Jag googlade om de högt bemedlade, åtminstone dem jag har råkat ut för, så är de elaka och uppnosiga, inte konstigt att jag har stangnerat

    SvaraRadera