måndag 20 februari 2012

Inga adjunkter mer...!

 
Stockholms universitet anställer inte längre några universitetsadjunkter, men inför en ny typ av anställning, adjunkt, där innehavarna inte har automatisk rätt till befordran efter disputation.

Det är en mycket vällovlig åtgärd att inte längre förlita sig på odisputerade lärare i undervisningen. Det har länge varit en mycket nedslående syn att se universitetsadjunkter med ringa intresse för forskning och vidareutveckling undervisa på både grundnivå och avancerad nivå. På lärarutbildningarna har dessa adjunkter varit legio. Den strukturlösa undervisningen där  har med sitt allmänna flum och sin konturlöshet passat väl in i den erfarenhetsbaserade kunskap som de anställda adjunkterna haft att falla tillbaka på.

Att vara disputerad är inte en trollformel för goda kunskaper och åtminstone inom en del skolforskningsämnen har kraven sänkts överlag, även i doktorsexamen, men ändå borgar den för att innehavaren har velat gå djupare in i sitt ämne, gärna med goda och breda metodikkunskaper.

5 kommentarer:

 1. Var har du läst om den nya tjänsten - adjunkt! Något jag har missat? Är det dom som är med i doktorandsatsningen sen ett antal år tillbaka?

  Länka gärna!

  SvaraRadera
 2. Det står i en artikel i Universitetsläraren.

  SvaraRadera
 3. De adjunkter jag mötte under min lärarutbildning kompenserade med en djup erfarenhet om skolverkligheten och gedigna ämneskunskaper i de ämnen de skulle undervisa om didaktik i. Deras mycket konkreta tips kring hur man möter eleverna och de diskussioner de startade i gruppen var väldigt fjärran från konturlöst flum.

  Det känns absolut som en merit för lärarutbildare att ha en tillräcklig vilja att utvecklas vidare så att de når fram till en disputation och jag vill ha fler lärarutbildare av det slaget. Jag skulle dock gärna vilja ha fler lärarutbildare med fötterna i erfarenheter från skolverkligheten också.

  SvaraRadera
 4. Kan en lärarstudent med två terminers studier i ett
  ämne bedöma adjunktens ämneskunskaper? På frågan
  varför vi har så många odisputerade på högskolorna
  svarade Flodström att man kunde börja med att lysa
  ut tjänsterna, som man gjort i Halmstad!
  En annan lustig sak är att lärarutbildningarna haft
  rätt att utbilda för alla stadier, oavsett lärarkom-
  petens. Man ser vem som söker, sen utbildar man!
  Den modellen är tydligen numera övergiven. Men
  allroundadjunkterna är kvar.

  SvaraRadera
 5. Det är bl.a. detta jag reagerat emot. Men man talar nästan dför döva öron.

  SvaraRadera