fredag 13 maj 2011

PLI, FOSTRAN OCH VÄRDEGRUND


Människan har alltid velat att det ska finnas regler för hur man får uppföra sig.  Detta har ofta gällt barnens och ungdomars beteenden.  För talade man ofta om att få pli på ungarna, att fostra dem. I dag är man mer teoretisk och inte så rakt-på-sak och talar hellre om skolans värdegrund.

En av de få ting man egentligen kan enas om är att skolan kan vara demokratisk. Med det menar man nog egentligen delaktighet, dvs att alla ska ha möjlighet att utöva inflytande. Viktigare beslut fattas sällan i demokratisk ordning.

I övrigt är man inte så överens i sak, som vi gärna tror. Några gånger gjorde jag ett experiment med studenter. Samtliga i dessa grupper var antingen juridikstuderande eller jurister. De fick en fallbeskrivning där en 25-årig man hade skänkt eller sålt narkotika utanför skolor med hög- och mellanstadieklasser. De straff studenterna kunde utmäta gick från kontraktsvård till 25 års fängelse. Studenterna använde precis hela skalan. Så mycket för värdegemenskap i den frågan!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar