torsdag 4 april 2013

Se upp med skolforskarna!


Socialdemokraterna tänker ju skapa ett forskningsinstitut för lärande. Jag har under några år följt forskningen om skolan i vid bemärkelse och funnit att den har föga att skaffa med praktiska ting som metodik i skolan och annat viktigt för yrkesverksamma lärare. På min blogg, Newsmill och andra fora har jag i ett antal inlägg berättat om detta.

Det som kännetecknar forskningen av idag är dess avsaknad av kontakt med skolverksamheten. Många professorer i pedagogik finns här i landet men deras bidrag till
relevant skolverksamhet är minimal. Ett exempel på sådan forskning som har finansierats rikligt är Tomas Kroksmarks (Jönköping) s.k. skolnära forskning som på ett snarast skolfjärran sätt beskriver elevers upplevelsevärld i skilda avseenden. Den metod, fenomenografi, som han representerar bygger på att ett mycket litet antal individer intervjuas eller observeras och sedan kategoriseras dessa intervjusvar och i olika grupper. Detta har inspirerat ett mängd intervjuundersökningar av bristfällig kvalitet runt om på universitet och högskolor i samband  med studenters examensarbeten. (t.ex på lärarutbildningar).

Det vore synnerligen olyckligt om forskare som är involverade i denna typ av forskning sätts i ledningen för detta nyinrättade institut.Vi har sett tillräckligt av föga meningsfull forskning nu.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar