måndag 4 mars 2013

Glada amatörer inom utbildning


Vissa områden inom psykologin är så populära att många utan kunskap inom området vill söka lyckan genom att erbjuda lockande tjänster av olika slag. Det finns ett otal företag som presenterar sig för potentiella kunder och ett typiskt sådant företag är STRESSA NER. Det erbjuder föredrag och kurser inom psykologi och näringslära. En specialitet förefaller vara stress. Kurserna handlar om vad stress är och tips om hur avspänning uppnås ges. De tämligen okända sambanden mellan stress och kost uppmärksammas också i en kurs. Även personlighetspsykologi tycks tangeras i en annan kurs. Till råga på allt har de utbildningar i yoga, vilket påstås ge smidigare kropp, god nedvarvning och fördjupad andning.

Vilka är det då som står bakom företaget? Jo, de heter Mette Bohlin och Eva Robild. Deras uppgivna bakgrund är hälsopedagog respektive journalist. Robild är intresserad av trädgårdsodling och Bohlin av yoga. Några kunskaper i psykologi tycker man sig inte behöva utan det räcker tydligen med de erfarenheter som livet och det egna företagets egna kurser har gett dem. Tre timmars föredrag kostar 12 000 kronor. Reskostnader mm tillkommer.

Stress är ett komplicerat område som inte borde överlåtas till glada amatörer. Visserligen har begreppet populariserats på senare år och nu finns det snart inte en enda yrkesgrupp som inte uppger sig vara stressad. Men att komma nära andra individer på de sätt som beskrivs i annonseringen bör man inte hålla på med utan adekvat utbildning. I yogakursen får man dessutom ett individuellt anpassat program, får kännedom om man har brist på mineraler(!) och om man behöver lära sig att hantera konflikter på ett bättre sätt. Under personliga möten får man också vägledning om hur man handskas med problem som hindrar en från att må bra. Här går man nästan in på legitimerade psykologers områden, utan den minsta kompetens.

Det är skrämmande med denna utveckling som nu troligen accentueras genom den betoning av entreprenörskap som något eftersträvansvärt som ständigt upprepas av politiker och i media. Folk måste börja inse att det inte bara är att starta ett företag och sedan kasta sig in i vad som helst utan att ha en djupare kunskap om det man intresserar sig för. Ofta brukar entreprenörer som Bohlin och Robild åberopa grundlig och långvarig erfarenhet som tillräcklig grund för sin verksamhet. Man ser tyvärr ofta denna sammanblandning av erfarenhet med insikter och kunskaper. Att ha hållit på med en verksamhet under en viss tid innebär verkligen inte att man därför har fått adekvata kunskaper inom området.

Nu är detta företag ju långt ifrån ensamt om att åberopa endast erfarenheter och inte kunskaper som bas för sin verksamhet. I själva verket vimlar det av amatörer som söker sin lycka i andra människors behov av lugn och trygghet. Vill vi verkligen ha det så här? Själv skulle jag vilja se en ordentlig genomlysning av denna och besläktade branscher.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar