måndag 28 januari 2013

Att misslyckas i skolan.


Många pedagoger är emot betyg i skolan pga att vissa elever då känner sig misslyckade. Min uppfattning är att vi talar på ett felaktigt sätt när elevers misslyckande kommer på tal. Oftast menar vi då att en elev presterar sämre än andra. Ett sådant resonemang drivet till sin spets skulle ju innebära att alla elever i en klass, utom den bästa, skulle vara misslyckade. Enligt min mening är det ett fullkomligt felaktigt sätt att resonera, vilket innebär att vi ställer upp på tankarna om tävling och jämförelse mellan eleverna. Låt oss i ställe börja värdera eleverna i förhållande till deras tidigare prestationer och tona ner jämförelseperspektivet. Dock måste eleverna få reda på om de behöver kraft förbättra sina kunskaper eller om de är mycket bra.
Intraindividuella jämförelser först men sedan också en försiktig realitetsanpassning så att eleverna känner till sin relativa nivå i åldersgruppen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar