måndag 25 juni 2012

Marknadens välsignelser

Den fria marknaden hyllas av liberaler i alla läger. Allt ska vara fritt och USA framhålls ofta som en liberal demokrati där marknaden ganska fritt får florera. Vad gör då marknadskrafterna  för nytta? Det tar nättidningen Nation of Change upp i en artikel.

Myterna som diskuteras är
1) Den fria marknaden är inte fri. Den styrs av ett fåtal människor och ett fåtal bolag.

2) Marknadsliberala länder gynnar inte freden mer än andra. USA:s krigsindustri är störst i världen.

3) Konkurrens leder till välstånd och effektivitet. Ett mycket tveksamt påstående.  Olika branscher tenderar att gå mot monopol eller kartelliknande uppgörelser.

4) Företag i USA har samma friheter som vanliga individer och kan därför ge medel till politiska partier. Marknaden kan därför ha inflytande över politiken.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar