lördag 31 december 2011

Kompetitiv och adjacent

Den väsentligt viktigare skillnaden mellan långa och kortväxta människor tas sällan upp till debatt . De båda grupperna får en del olika perspektiv på omgivningen och de personer de där möter. Detta konstituerar deras identitet i sin helhet. Deras livsberättelser kommer att skapa dem genom den reiterativa rörelse som är berättelsens signum. Enär  de korta har en närmare perceptuell yta av golv och väggar kommer dessa att samla mer detaljerade, förfinade saker medan de långa föredrar skrymmande och svårburna ting, vilka ofta kan förknippas med tak.

Fournier har skrivit om stor- och litenlekens betydelse när individer
gör ålder, längd och vikt i en sociolingvistisk kontext i sina identitetsskapande erövringar. Språket och könet har här både kompetitiva och adjacenta föreställningar om livets svårmod och genderisering.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar