torsdag 17 november 2011

Hur går det för barn med dåligt språk?

Marina Landin har på magisterprogrammet i specialpedagogik lagt fram en 15-poängsuppsats som verkligen är ett gediget och bra arbete. Hon har studerat hur olika språksvårigheter som yppar sig tidigt i barnaåren (ca 2,5 år) slår igenom i de nationella proven i svenska i åk 3.
Marina Landin har tillsammans med skolsköterskor under varsam konfidentialitet tittat på provresultaten från barn som varit dåliga resp. utan anmärkning på språkliga test.
Resultaten är slående men kanske de förväntade. Barn med tidiga svårigheter klarar sig betydligt sämre än barn utan anmärkningar. En sak som förvånar i Landins undersökning är att även de som fått logopedhjälp halkar efter i svenskaämnet i åk 3.
Marita Landin har gjort en tämligen ovanlig och fin arbetsinsats inom skolforskningen. Hon har lämnat de rena intervjuerna och gett sig mer in på fakta och utvärderat dessa också. Styrkan i resultaten blir då så mycket starkare. Man skulle önska att lite fler studenter gjorde liknande utvärderande insatser i sina arbeten. Det som saknas möjligen är en statistisk analys för att visa mera exakt på hur stora skillnaderna egentligen är.

Landin, M. (2011). Språkutvecklingens betydelse. Magisteruppsats, 15 hp. Uppsala universitet, Specialpedagogik

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar