fredag 24 juni 2011

Demokrati, ekonomi och sedan....?


Det talas ofta och mycket om demokrati och demokratisk fostran.  Demokrati är en form av medbestämmande som de flesta av oss vill leva under. Ordet demokrati har dock blivit ett honnörsord och används oreflekterat för att beskriva allt som anses gott och önskvärt. Det sägs ofta i högstämda ordalag att demokratin måste försvaras överallt och på alla sätt. Samtidigt som Sverige beskrivs som en (parlamentarisk) demokrati, är det svårt att få gehör för synpunkter som antyder att det finns potentiellt antidemokratiska strömningar även i vårt land.

I USA har ett antal städer nästan helt sålt ut sin verksamhet till privata entreprenörer. Sandy Beach i Georgia var pionjär och har privatiserat all kommunal verksamhet utom brandkår och polis. Det skedde för cirka sex år sedan när republikanerna fick majoritet och 92 % av invånarna röstade då för en utkontraktering (outsourcing) av verksamheterna. I andra städer har även brandväsendet privatiserats och debatten rasar om huruvida de (ofta kortsiktiga) ekonomiska fördelarna med utförsäljning överväger de demokratiska risker som samhällen löper, då traditionellt offentlig förvaltning läggs i privata händer. I debatten hörs röster som säger att den fria marknaden tillvaratar enskilda individers intressen bättre än det demokratiska systemet.

I Sverige har vi som bekant drabbats av en våg av utförsäljningar av främst skolor och sjukvård men även apotek, elmarknaden och kommunikationer. Skälet sägs ofta vara att privata aktörer på banan ger en ökad valfrihet rent allmänt. Ofta används ordet privatiseringar dock lite felaktigt; skattepengar går till exempel till läkare som säger sig arbeta privat med en egen mottagning på stan eller till friskolor.

Ibland ses privatiseringar av tidigare kommunal eller statlig verksamhet som något som gynnar konkurrensen på en marknad. Konkurrens anses vara en god sak av främst två skäl; priserna hålls då nere för konsumenternas bästa och endast de aktörer som fungerar bäst blir kvar på marknaden. Detta visar sig ofta vara en felaktig förmodan. Oligopol uppstår och prisnivån kanske rentav stiger och de konkurrerande företagen samsas om vinsterna (se t.ex. biluthyrnings- och bensinmarknaden, elmarknaden).

Inom den ekonomiska sektorn är medbestämmande för de berörda  (anställda, anhöriga till dessa) något helt okänt. Indirekt kan en synbar delaktighet finnas genom fackets insyn, men de stora besluten ligger hos dem som har pengar. Det fungerar ungefär som på gamla tider när ”medborgarrätt hette pengar”.

Den slutliga stora politiska frågan är hur vi vill ställa oss till människors demokratiska delaktighet och inflytande i samhällets funktioner på olika nivåer. Ska påstådd effektivitet och valfrihet gå före våra demokratiska principer eller ska folkviljan ha företräde? Var ska vinster från allmännyttiga verksamheter hamna?


4 kommentarer:

 1. Jag delar din tveksamhet här, Bertil. När det gäller apotek kan vi åtminstone bedöma kvaliteten på service och utbud. Det kan vi inte alls på samma sätt när det gäller dagis, skola, demensvård eller ens sjukvård. Den typ av konkurrens vi har infört kräver väldigt mycket striktare statlig kvalitetskontroll och uppföljning.

  SvaraRadera
 2. Håller med dig.
  Men det är också en otymplig uppgift för kunden att göra alla de bedömningar som behöver göras av marknaden för att förstå vilken som är bäst.....

  SvaraRadera
 3. Jag är ju en stor förespråkare av marknadslösningar som överlägsna men det är förstås så att när det inte blir någon riktig marknad pga att kunderna kan för lite, pengarna kommer ändå från det allmänna osv. så är det bara sorgligt. Apoteken är något jag vill att vi ska få att fungera marknadsmässigt, statens uppgift är bara kontrollen att de följer reglerna de har. Elmarknaden avreglerades i förtid, när vi ännu inte får igång än fungerande marknad baserat på hur bra de olika aktörerna är på det grundläggande, det blir mycket av ett förhandlingsspel. Skolan är det sorgligaste exemplet på min skala, en marknad helt utan möjlighet att mäta det viktigaste, dvs hur mycket mer kunskap eleverna fått efter en utbildning.

  Gärna utförsäljningar men för sjutton skaffa kompetensen om hur det ska göras först.

  SvaraRadera
 4. Men Jan, det måste ju vara i verkligheten marknadslösningar prövas. Nu kom marknaden in för tidigt, kunderna var okunniga....
  Kanske lösningen i sig kan vara skulden till misslyckanden..?
  Men man överser ju med mycket när det gäller ens barn...eller?

  SvaraRadera