måndag 2 maj 2011

SVAR TILL SKOLBLOGGAREN magisterbjörn


 http://bjornkindenberg.tumblr.com/post/4774986952/skolan-nu-14-narmare-undergang#comment-195224485
 ----
Arbetsveckan består säkert av 45 timmar. Det är bara det att jag av egen erfarenhet vet att i
undersökningar som facken gör med sina medlemmar så brukar arbetstiden rasa i höjden ganska snabbt. Stressen är också hög och en stor procent är beredda att lämna yrket. Men OK, 45 timmar.
Du har ett breda kunskapsfält att täcka och det är helt klart, som du antyder, att du skulle arbeta mer effektivt med än djupare ämneskunskaper.  Du nämner didaktiken som det viktigaste att utveckla hos dig. Kanske är det så. Det är lite synd att blivande lärare får så liten utbildning i t.ex. psykologi, när det ju är unga människor ni ju arbetar med. Den doktorsavhandling jag inte tycker det är så mycket bevänt med klarar inte mina forskningskrav. Genomförandet är oprecist och består som mycket i didaktikdiskussionerna
av allmänna, lösa påståenden som inte rimligen kan vägleda någon. Likadant är det med den artikel jag recenserar.

Du säger att avhandlingen är kvantitativ. Det är den ju inte. Den består av observationer och intervjuer med elva lärare och slutprodukten är en ganska hemvävd analys av vad som förekommit. Något kognitivt är det svårt att se i den avhandlingen. På samma sätt är det med artikeln av Nurmi.

Det är intressant att ta del av ditt projekt med bergsbildning. Jag är lite tveksam till ditt upplägg. För det första tror jag det är viktigt med ämneskunskaper för att lättare förstå hur elevernas tolkningar av verklighetens berg passar in de vetenskapliga förklaringarna. Här har vi ju faktiskt vissa sanningar att lära ut. (Annars är ju sanningsbegreppet mycket satt på undantag av många didaktiker, som du vet). Jag undrar om det är så väl att i förväg låta eleverna skriva ner och påminna sig sina egna idéer om bergmassiv. Risken är att de nya strukturer (scheman) som ska byggas upp hos dem störs av de existerande. Är det inte bättre att livfullt berätta hur det torde ha gått till och sedan låta dem fantisera kring detta? Det gäller ju att befästa de nya schemana där berg finns som överordnat begrepp och där även fjäll, yngre berg och äldre berg finns.

Jag tror nog du vet vad postmodernistisk betyder. Skolbildningen innebär ett ifrågasättande av etablerade sanningar (sanningar må dock vara lokala eller tidsbundna), det finns inga gränser mellan original och kopia, alla tolkningar av ett skeende är sanna. Vackert tänkt men allt slutar i en relativism som är osann och en verklighet, som dels knappast finns och dessutom knappt är värd att undervisa om.

Jag stöder dig kraftfullt i kampen för goda lektioner med djupa insikter och fantasi!

torestad.blogspot.com

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar