onsdag 25 maj 2011

POSTMODERNIST I KRIS

 Postmodernism är på sätt och vis en vacker och inbjudande idéströmning. Ingenting är säkert, allt och inget är sant. Då kan det gå så här när man forskar inom denna relativistiska genre. Nedan ett citat från sammanfattningen en lärarstuderande gjort av sin examensuppsats:


"Enligt Skolverkets publikationer finns det svårigheter i att definiera en lagom barngruppstorlek. Syftet med denna studie är att belysa förskollärarens beskrivningar av en lagom barngruppstorlek. I undersökningen intervjuades fem förskollärare i två olika skånska kommuner. Enligt Skolverket  råder det inte några belägg för någon gruppstorlek som skulle kunna anses vara den optimala i alla sammanhang. Den samlade forskningen visar på att det är en komplex fråga där många olika faktorer samspelar, antalet barn, gruppens sammansättning, lokaler och pedagogens kompetens är några av dessa. Enligt den filosofiska teoribildningen inom det postmoderna perspektivet finns det inga absoluta sanningar som kan beskriva den komplexa världen. Att säga att det bara finns en verklighet är enligt postmodernismen att skapa en norm utifrån objektiv kunskap. Resultatet i denna studie visade på att antalet har en betydelse likväl som barnens ålder och lokalerna för vad som anses vara en lagom barngruppstorlek. Det fanns en svårighet att peka på någon faktor som mer betydande än någon annan. Betydelsen av en lagom stor barngrupp innebar att alla barnen tillgodosågs och uppmärksammades."

2 kommentarer:

  1. I agree... postmodernism is interesting, sometimes fascinating. The problem of postmodernins, in my opinion, is that is post-something.
    The quotation of teachers thesis is interesting. I think we have to look at neuroscience as an opportunity to go in a direction that is giving more "proofs" about the idea of complexity if education and school context. it is just an idea to overtake the relatism and become aware that "reality" is the perception of the result of many interwoven factors and variables

    SvaraRadera
  2. Yes, reality is complex. But that mustn´t lead to our giving up our researching it in proper scientific ways.

    SvaraRadera