onsdag 13 april 2011

EXPERTER PÅ SJÄLVKLARHETER

I dagen Svenska Dagbladet (13/4, 2011) uttalar sig ånyo en expert. Denna gång är ämnet retorik och experten är retorikkonsulten Katti Sandberg. Hon kommenterar där den framtida debatten mellan socialdemokraternas ekonomiska talesperson Tommy Waidelich och finansminister Anders Borg. Det hon där anför kan endast anses ses som spekulationer, gissningar och övertolkningar, som till stor del beror på att hon redan känner till de personer hon ska bedöma och deras positioner. Sandberg säger att debatten är viktigast för Waidelich för att det blir de första intryck han ger utåt. Vidare menar hon att finansministern har mer pondus i kraft av sitt ämbete. Sandberg avslutar med att säga att Waidelich nog kunde vara mer offensiv än i den senaste debatten därför att han använde fler ord (än vem?) och flackade med blicken. Han skulle också behöva visa mer energi, menar Katti Sandberg.

Vilken expertis behöver man besitta för att kunna avge detta diffusa omdöme?

Har vi inte fått nog av förment kunniga konsulter och experter snart? Det Sandberg framför kan ju framföras av varje normalbegåvad människa i det här landet. Ska retorik på minsta sett anses vara vetenskapligt måste den visa på forskningsfynd där man slagit fast att kroppsspråk går att tolka på ett entydigt sätt och, framför allt, presentera något som når bortom det banalas gräns. Det är inte alls gjort här.

Om man inte är expert vill man gärna få hjälp av en expert. För att förstå om man har att göra med en expert eller inte, måste man själv nästan vara expert. Och det är man oftast inte. Bäst att se upp alltså.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar