måndag 11 april 2011

ÅTMINSTONE TRE SORTERS RÄTTVISA

 
Åter förs begreppet rättvisa in i den politiska debatten! Ordet används oftast som om begreppet var glasklart. Så är ju ingalunda fallet. Med ordet rättvisa kan nämligen åtminstone tre olika synsätt förknippas.
Dels kan rättvisa innebära att alla berörda ska få lika mycket av någon resurs, oberoende av sin bakgrund i olika mening; hudfärg, kön, religion, insats etc., och dels kan det betyda att var och en skall få sig tilldelat i enlighet med sina insatser, ansträngningar, bemödanden etc.
Till sist kan begreppet rättvisa stå för att var och en ska få i enlighet med vad de har behov av.
En liten förenklad liknelse: Tillämpat på löner innebär sålunda rättvisa I månadslön, rättvisa II ackord och rättvisa III att personer ska få sina behov tillfredsställda med hjälp av lönen.
Det vore ju bra om politikerna talade om vilken rättvisa de talar om i varje enskilt fall.
Vad bör t.ex. en ”rättvis” lön eller skatt baseras på för synsätt?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar