fredag 4 januari 2013

Grundläggande om språk för alla


Julia Uddén (Karolinska institutet) skrev förra året en remarkabel avhandling som behandlar förvärvande av språket och besläktade kommunikativa strukturer hos människor och fåglar. Hon visar att både grammatik och fonologi till en betydande del lärs sin genom omedvetna processer och att språkcentrat i Brocas område är involverat i språkförståelsen. Genom finurliga experiment  lyckas hon på ett närmast vattentätt bevisa sina teser och avhandlingen är skriven på ett mästerligt språk. Uddén forskar nu i på Max Planck-institutet i Nijmegen och hennes alster bör kunna tilltala och fördjupa kunskapen om språket hos både lingvister och andra språkmänniskor som språklärare och språkkonsulter. Det är sällan man läser en så gedigen avhandling.

Hennes resultat om intuitivt lärande bör ytterligare kunna övertyga språkpedagoger om de varierande sätt som språkkunskaper kan erhållas på och möjligen bidra till fruktbara förändringar av nuvande språkpedagogiska praktiker.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar