måndag 7 januari 2013

Formativt eller summativt?


Det diskuteras mycket om bedömning och betygssättning i skolan nu. Betyg från åk 6 och en ny betygsskala har intensifierat debatten. Mycket ofta betraktas bedömningar av elevers prestationer antingen som formativa eller summativa. Formativa är bedömningar som görs under resans gång för att kunna förändra undervisningen och lektionsupplägg  medan summativa bedömningar sker med hjälp av slutbetyg eller nationella prov. Man kan självklart se dem som kompletterande varandra, men särskilt progressiva lärare betonar ofta vikten av formativa bedömningar eftersom de anses mer givande ur både elev- och lärandesynpunkt. De summativa bedömningarna anses däremot ofta då som ett oåterkalleligt avgörande beslut om elevers förmågor.

En forskare, David Hopkins (1989), fann likheter mellan formativ bedömning och en kocks avsmakande av maten före serveringen, medan gästens grad av uppskattning vore att likna vid
summativ bedömning.  Kocken är ju en  del av matlagningsprocessen och hens omdöme är självklart inriktad på att förbättra maten och göra gästerna nöjda. Gästens uppskattning är en slags slutbedömning. Vad är syftet med utvärderingen? Att göra kocken bättre på att laga mat eller att gästen ska bli nöjd? Vilken bedömning är viktigast? Vems bedömning är mest objektiv?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar