tisdag 8 maj 2012

Ska elever skyddas mot betyg i skolan?Betyg i skolan har naturligtvis flera olika funktioner. Enligt min mening är lärarnas bedömningar något som är nödvändigt för att föräldrarna och eleverna ska kunna orientera sig i hur väl skolgången fungerar. Ibland menar kritiker av betygssystem att dåliga betyg gör att elever fortsätter prestera dåligt. Självkänslan får en knäck, menar man. Underförstått i ett sådant antagande är att om betyg plötsligt avskaffades skulle prestationerna förbättras. Detta påstående borde prövas, men det är svårt, och därför får ohejdade tyckanden visa var debattörer står.

Pedagoger verkar i mångt och mycket arbeta emot psykologiska principer. Om elever kan antas vara oroliga och ängsliga för något, som test och prov, så ska dessa elever skyddas mot det. Den psykologiska principen, visad genom forskning och terapier, är att möten med  obehagliga situationer är det bästa för att individer bättre ska klara av framtida utmaningar. Fobier, som ju är förenade med oerhört stor ångest i vissa situationer, och inte alls i nivå med testängslan, behandlas just med gradvisa exponeringar inför det som framkallar oro och ängslan. Den princip som pedagoger föreslår, och som innebär att skydda elever mot ”stress och obehag”, leder lätt till undvikande beteenden, som snarare tenderar att upprätthålla oron inför situationer där man upplever sig som utvärderad.

Ett annat argument mot betyg är att de endast är en enkelt summativt mått på en lång tids prestationer i ett visst ämne. Man förespråkar då att lärarna hellre skulle författa skriftliga omdömen om eleverna som omfattar andra förmågor än de kognitiva, som personliga egenskaper o dyl. Förutom att lärarna redan nu tycker sig ha för mycket att göra skulle detta leda till mycket märkliga konsekvenser. Lärarna skulle då tvingas vara bedömare av personliga egenskaper. Dessa bedömningar skulle sedan finnas arkiverade under långliga tider.

Motståndet mot betyg bygger på en uppfattning om att livet ska vara helt fritt från oro. Så är inte fallet. Under livet tvingas alla människor att på olika sätt lämna ifrån sig produkter av sitt arbete och få dem bedömda. Att börja med att i skolan skyla över svaga prestationer (för det är väl meningen?) är ett synnerligen olämpligt, opedagogiskt och opsykologiskt sätt att handskas med människors oro.

För övrigt är det en tveksam sanning att testängslan hos elever leder till sämre prestationer. Prestationsinriktade elever är ofta mycket ängsliga men presterar utmärkt på proven. Ska vi låta dem slippa proven?

1 kommentar:

  1. Elever ska skyddas mot för breda omdömen som har otillräcklig grund i observationer. Sådana urholkar självkänslan och minskar självinsikten. Betygen har i allt för stor utsträckning setts som bedömning av hela personen. För mig som erfarenheten att betygen ändå verkar återhållande på grundlösa omdömen av annat slag så känns det naturligt att förbättra användningen av betyg och prov istället för att minska.

    SvaraRadera