lördag 7 april 2012

Maria Abrahamsson har blivit pamp

Det finns bloggare och bloggare. Somliga är öppna och låter alla typer av kritik komma in och stå kvar på sina kommentatorsfält. Andra är noga och granskar först och släpper sedan in. Åter andra, som t.ex. , Maria Abrahamsson släpper inte in direkt kritik. Hos henne står bara hyllande och i stort sett instämmande kommentarer kvar.

Det är något pompöst över den f.d. journalisten Maria Abrahamsson, när hon nu med förtjusning beskriver de resor och viktiga uppdrag hon har i Moderaternas tjänst. Hon talar om sig själv som folkvald, men sanningen är att det första urvalet att stå med på valbar plats görs av partierna.

Den partivalda fd jounalisten har gått den vanliga vägen, genom riksdagsmannaskap till pamp.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar