onsdag 18 april 2012

Konsten att komma överens.

Det här med samsyn är inte lätt. Ett annat ord för samsyn är ju konsensus. För några år sedan gjorde jag vid några tillfällen experiment med vanliga studenter och juridikstuderande kring det här med meningsmotsättningar och samsyn och, om man vill, värdegrund. Jag skapade ett fall där ett brott beskrevs. Det gällde en man i 25-årsåldern som hade setts ge bort och sälja narkotika utanför skolor. Han blir gripen och erkänner. Det visar sig att hans langning pågått en längre tid utanför olika skolor. Studenterna får inte veta så mycket mer än att mannen hade klarat sina gymnasiestudier med glans och att inget ofördelaktigt var känt om honom. Den öppna frågan var: Hurudant straff borde mannen få? Och hur långt? Valet stod mellan en månads till 25 års fängelse.

Var och en fick anonymt och enskilt skiva ner antal månader på papperslappar som jag sedan samlade in. Skillnaderna i nedskrivna påföljder var enorm, både bland juristerna och de vanliga studenterna. Variationen var således mellan enbart vård till 25 års fängelse och några hade tom skrivit dödsstraff.

Därefter sattes deltagarna ihop i smågrupper och ombads att  på en halvtimme bli ense om en enda påföljd. Ofta segrade en extrem påföljd och ibland ett medelvärde av gruppmedlemmarnas. Inom varje smågrupp kände ju ingen till vad de andra hade skrivit initialt.

En god övning i att uppnå konsensus.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar