måndag 16 april 2012

Kan Freud lära oss något?

 
Freuds psykodynamiska teori är på väg ut. Den ersätts allt snabbare av kognitiva teorier som också medför bättre behandlingsmöjligheter. Det kan i alla fall vara givande att betänka några av de centrala Freudianska termerna. Till de mest använda hör de s.k. försvarsmekanismerna, som är till för att på ett för oss själva omedvetet sätt skydda de centrala delarna av vårt jag från obehagliga och överrumplande impulser. Det heter alltså inte numer undermedvetet.

Många psykologiska termer singlar runt i våra samtal och skriftliga meddelanden.  Vi säger att vi förträngt en händelse. Egentligen borde vi använda den korrekta termen trängt bort  och då avses en helt omedveten glömska från vår sida. Eftersom den varit omedveten kan vi ju dessutom inte uttala oss om den.

Vi tycker kanske att någon bara projicerar sina egna fel och brister på andra.  Egentligen borde vi använda ordet tillskriva eftersom projektion är ett helt omedvetet förläggande av egna obehagliga impulser till andra. Homofobi anses ofta vara en omedveten projektion av egna omedvetna och föraktliga homosexuella impulser på andra.

Försvarsmekanismerna kan ibland anta egendomliga mönster. En kvinna som har omedvetna
önskningar att skada sitt eget barn kan i stället överdrivet börja bry sig om och vårda barnet.
Här har en reaktionsbildning skett vilket innebär att en naturlig, negativ reaktion förbytts i en positiv. Känslorna har alltså fått ett utlopp men lite missriktat.

Den enda fullt medvetna försvarsmekanismen är förnekande. Det innebär att man helt enkelt låter bli att tänka på något otäckt, t.ex. rökningens eller alkoholens farlighet.1 kommentar:

 1. När jag läste Freud för många år sen och inte uttolkarna av honom, upptäckte jag att han var spännande. Och så är det väl med många av de historiska figurerna, att de gör sig bäst i original.

  :)

  Men, det var länge sen jag läste honom, så jag kan inte diskutera honom. Efter honom läste jag Jacques Lacan och tyckte han var ännu mer spännande. Och mest tyckte jag hans kritik mot Freud var utmärkt.

  Det var också länge sen, så jag kan inte gå in i denna teori heller.

  Därefter Jung ... haha .. likadant där!

  Vad jag vill säga med denna kommentar, vet jag inte. Kanske ge dem ett erkännande!

  SvaraRadera