fredag 25 november 2011

Negrer, alkohol och kritik

Ord kan betyda väldigt mycket är ett uttalandet som får ses som en truism. Ord kan ha så starka och vida konnotationer att de av många anses onödiga eller omöjliga att använda i talat och skrivet språk. Att ett ords nyanser känns olika för olika människor tar man inte så mycket hänsyn till. Ordet kritik gör många människor nervösa och på sin vakt, men andra välkomnar kritiken och stimuleras av den. Kritik kan avfärdas på många sätt: genom att be den kritiserande dra till ett varmare ställe, avstänga sig från kritiken, håna kritiken, inte svara på kritiken, påpeka att kritikern missförstått det hela osv. Men en sak kan inte kritikhataren göra: förbjuda företeelsen och ordet KRITIK.
Nu är företeelser ju svåra att bli av med men ORDET då!?  Vi gör som med order NEGER, vi slopar ordet kritik och sätter dit ordet
GRANKOTTE i stället för kritik.

Då har gjort oss av orden neger, kritik.....här saknas något. Jo, på Södermalm i Stockholm finns ett kvarter mitt bland bostäderna som heter FÄRDKNÄPPEN. Dagligen passerar barn förbi kvarteret och tvingas se denna uppmuntran till att bruka alkoholhaltiga drycker.
Lantmäteriet tycka ha glömt kampen mot alkoholen och inriktat sig helt på  rasismen. 
Kvarteret Färdknäppen måste byta namn genast!

Då minns jag återigen den norska pedagogens röst som stillsamt ljöd över oss nör vi oroade oss över att namnet på hjälpklasser var stigmatiserande: Om vi så kallade dem änglaklasser så skulle allt bli vid det gamla.
Så är det nog.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar