måndag 19 september 2011

Etik, moral och värdegrund

 Ofta tas problem med etik och moral upp till diskussion. Vi har här en mängd olika principer för moraliskt handlande från "ändamålet helgar medlen" till "allt vad I viljen att människorna skola göra Eder....".


Från början emanerar orden etik och moral från ord som kännetecknar tings normala tillstånd. Mores betyder ju ungefär sedvänjor. Etik är egentligen läran om moraliskt handlande och ligger alltså högre upp i hierarkin av begrepp. Faran med moraliserande är att ju att det blandas samman med (till synes) rationella argument, som när politiker talar om orättvisa. Det finns nämligen åtminstone tre typer av rättvisa; att alla får lika belöning för att ha arbetat, att de som arbetat mest får mest belöning och att de som arbetat får just sina behov tillfredsställda.Om detta kan man diskutera sig blå under åberopandet av moraliska principer. Skolans värdegrund är ett desperat försök att få på pränt principer som möjligen alla är överens om under vissa  bestämda omständigheter.
Jag har själv sökt studera människors värderingar i centrala frågor och fann då en mycket stor spridning i dessa. Vår konsensus i moralfrågor är till stor del en synvilla eller önskedröm eller en fråga om just omständigheter.

1 kommentar:

  1. I skolan behöver vi det normativa perspektivet och konsensus om en värdegrund som alla lärare är överens om och strävar efter att eleverna ska ta till sig. Samtidigt behövs många olika alternativ så att det blir tydligt att det konsensusbygge som gjorts rymmer oändliga variationer i vilka åsikter som ryms inom dess ramar.

    Det är bra med det gemensamma budskapet till eleverna men det får inte innebära att vi stoppar huvudet i sanden inför vilka skillnader som kan rymmas inom dessa ramar. Tolerans och förståelse av olikheter är en del av värdegrundens budskap.

    SvaraRadera