onsdag 18 maj 2011

NUETS DIDAKTIK


Så här skriver Agneta Jonsson i sammanfattningen till sin licentiatavhandling ”Nuets didaktik. Förskolans lärare talar om läroplan för de yngsta” (Göteborgs universitet, 2011):

”   Resultaten visar att läraruppdraget framstår som unikt på det sättet att arbetet med barns lärande och utveckling huvudsakligen tycks ske här och nu och i mindre utsträckning utifrån en planerad verksamhet. Det har resulterat i begreppet nuets didaktik. Begreppet grundar sig i lärares beskrivningar av innehåll och arbetsformer i vilka gemensamma drag är konkretion, tidsaspekten samt ett tydligt barnperspektiv kopplat till didaktikens utgångspunkter vad, hur, varför, vem, var och när. Vidare visar resultaten att för dessa lärare är personlighetsutveckling och social anpassning det ojämförbart väsentligaste syftet med de yngsta barnens lärande och utveckling samt att lek har samma dignitet som specifika innehåll så som naturvetenskap och matematik. Ett starkt barnperspektiv reser frågor kring barns och lärares ansvar i lärandeprocessen såväl som utveckling respektive bevarande av förskolans verksamhet…”


Stämmer det som Jonsson skriver? Är förskolepedagogiken så oplanerad?
Är social anpassning det viktigaste i barnens lärande?

1 kommentar:

  1. Som du vet sen förut Bertil så fokuserar jag/ vi på min förskola på att få barnen att samarbeta, lära sig att ställa hypoteser och sedan att hitta metoder för att pröva dem. Detta är det vi huvudsakligen gör men sen finns det en massa situationer däremellan som barnen övar sig i t.ex. att utöva inflytande, ta ansvar för sig och för andra, öva i att ta beslut för sin egen del, öva att bli självständig i vardagen m.m.

    Så som våra projekt drivs så innebär det planering/framförhållning i att tänka kring t.ex. vad barnen vill presentera på mötena, vilket material vi pedagoger behöver iordningställa för att barnen ska kunna fortsätta sitt sökande, tänka kring utmaningar som kan ge barnen nya möjligheter till utforskande, planerande av hur grupper ska se ut för att barnen ska kunna låna varandras kompetenser, hur eller när vi ska söka oss utanför förskolan..osv.

    Det är allt en hel del tänkande och planerande för att få verksamheten att gå ihop både från barnen och från oss.

    SvaraRadera