söndag 22 maj 2011

LEGITIMATION FÖR FÖRSKOLLÄRARE PÅ ANDRA SIDAN JORDENI Nya Zeeland tar det två år för en redan anställd förskollärare att bli legitimerad. Under den tiden följs aspiranten av en handledare som ser om ett antal viktiga punkter i protokollet uppfylls. Innan förskolläraren är fullt legitimerad kan en tillfällig legitimation utdelas, då full lön först kan utbetalas. Först efter tio veckors anställning kan legitimeringsprocessen börja.

I protokollet som handledaren för ska antecknas att kandidaten förstår målen för verksamheten, att h*n har förståelse för de kulturella olikheterna mellan barnen, att h*n visar att h*n kan analysera den egna verksamheten kritiskt och dessutom kan följa erfarna kollegers råd. Kandidaten ska dessutom följa facklitteraturen på området och kritiskt tänka igenom sina egna uppfattningar och fördomar.

1 kommentar: