måndag 30 maj 2011

INTELLIGENS OCH UTVECKLING


En banan är alltid gul. I mörker eller ljus, i regn och solsken. Men objektivt sätt har bananen inte samma färg hela tiden, men människor anpassar sig och ser bara gula bananer trots att ljusets våglängd skiftar.  Men under natriumlampans sken på en parkeringsplats framstår bananen i en underligt gul dager. Det beror på att människan under sin långa utveckling aldrig behövt anpassa sig till en sådant ljuskombination. Forskaren Satoshi Kanazawa från London School of Economics beskriver i en artikel från förra året hur samma anpassning till omgivningen har skett även rent psykologiskt. Kanazawa är således intresserad av evolutionen i relation till intelligens.

Intelligens har att göra med förmågan att dra slutsatser från det lilla till helheten, eller från helheten till det lilla. Den har utvecklats över tid, ibland med stora språng. Om t.ex. en massiv översvämning drabbar en stor stad en gång per sekel, och varje gång dödar alla med en intelligens under genomsnittet, så kommer den kvarvarande befolkningens intelligens till sist att ligga mycket, mycket över den ursprungliga befolkningens. Oftast går ju dock förändringarna långsammare.

Flera saker skiljer mer intelligenta från mindre intelligenta. Förmågan att inse hur andra tänker och planerar varierar mellan människor, och som en följd därav vår förmåga att avgöra om vi blir lurade eller inte. Diagnoser som autism och Asperger´s är exempel på störningar som dämpar denna förmåga.

Vad utmärker då intelligenta människor av i dag? Kanazawa hävdar att intellektuellt sämre rustade individer mer uppskattar vissa TV-shower där samma individer uppträder gång på gång. Detta menar författaren beror på att dessa människor har svårt på att skilja verklighetens människor från TV-rutans. Mer intelligenta människor inser att det bara är teater. Intelligenta människor tenderar vidare att oftare vara liberaler än konservativa, vilket har att göra med att
intelligens är kopplad till en öppenhet inför förändringar och för andra kulturer. Liberalism anses som en evolutionärt ny syn i mänsklighetens idéhistoria. Det har visat sig att intelligensens inflytande på liberalism är dubbelt på så stort som effekterna av kön och ras.

Människor är väsentligen dagdjur. Intelligenta människor tenderar att lägga sig senare, att mer bli nattdjur. I 20-30 års ålder är skillnaderna i läggtid närmare en timme i genomsnitt.

Kanazawa avslutar sin artikel med att påpeka att ärftligheten sällan är 100 %. Det finns alltså plats för miljöinflytande. Till sist är allt ett samspel människa-miljö.

Kanazawa, S. (2010). Evolutionary Psychology and Intelligence Research. American psychologist, 65, 279-289


2 kommentarer:

  1. Ett intressant filosoferande kring intelligens och jag går vidare med att ställa frågan om svenska samhällets syn på intelligens på det som det definieras här. Ser samhället positivt på de som undviker de banala TV-programmen och är snabba att flytta sig mellan abstrakta helhetsbilder och konkret händelser? eller är de intlekella, snobbiga, ofolkliga, .......?

    SvaraRadera
  2. Där är vi delade i Sverige. Jag tror det går fler gränser mellan folk än vad vi tror. T.ex. mellan de abstrakt och de konkret tänkande.

    SvaraRadera