onsdag 27 april 2011

FÖRDJUPNING AV KUNSKAPER I MATEMATIK?

Så här kan det gå till när man lär sig att förstå matematik:

------
"En av mina uppgifter har blivit att undervisa i matematik genom konstarterna. Det började inom Skapa och Lära, ett uppdrag som handlade om att gestalta geometriska former med hjälp av musik och drama. Jag hade ingen aning om hur jag skulle gå tillväga utan var i princip helt tom på idéer när jag kom till lärarlaget. Lärarna hade heller ingen aning, så vi slog våra kloka huvuden ihop. Genom att utveckla ett antal övningar återerövrade vi tillsammans kunskapen om de grundläggande matematiska begreppen. Jag säger tillsammans, eftersom lärarna själva i utvärderingen vittnade om att de själva utvecklats både vad gäller förståelsen och användandet av begreppen. Övningarna, som ger teorin en konkret form, gjorde att vi många gånger fick ställa oss frågan: Stämmer det verkligen, det vi ser framför våra ögon? Flera gånger fick både jag och lärarna ge oss i kast med litteraturen för att vara säkra på att det vi visade med hjälp av våra verktyg faktiskt stämmer överens med vad som är allmänt vedertaget. Vårt arbete gav upphov till diskussioner mellan lärare på samma skola och ibland tog det lång tid att komma fram till något vi kunde presentera för eleverna. Något som också blev tydligt var att det matematiska språket inte är ett språk, utan flera, och att både symboler och begrepp skiftar mellan olika läror och mellan olika länder. Det visade sig också att detta i sig är något som skapar förvirring och osäkerhet hos lärarna."
------

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar