fredag 22 april 2011

ATT HITTA FÖRKLARINGAR - PESSIMISM OCH OPTIMISM


Vi har alltid haft svårt att spela borta mot Helsingborg, säger det förlorande lagets kapten efter förlustmatchen. Vi är helt enkelt ett starkare lag, säger vinnarlagets representanter. Ingen vet vad som egentligen är rätt, men en förklarande orsak har de båda försökt komma med.
Varför blir det så?
Först kan sägas att det här är det sunda sättet att förklara vinster och förluster i livet. Gör man något bra, så beror det på en själv. När man gör något dåligt är det ödet, någon annan eller yttre omständigheters som orsakat det. Detta är så vanligt i det mänskliga livet att våra sätt att hitta olika förklaringar ägnats speciellt studium.
Först måste vi minnas att det egentligen bara finns två ställen att hitta orsaker till vårt och andras beteenden; inne i människan eller utanför.

Man brukar i det här sammanhanget tala om olika förklaringsstilar hos olika individer och i olika sammanhang. Det finns en pessimistisk och en optimistisk förklaringsstil.
Den optimistiska innebär att när vi gör något bra ligger orsaken hos oss själva, och när det går dåligt finns skälet till det utanför oss. Den pessimistiska stilen innebär att när något går illa för oss är det vårt fel, och när allt går bra beror det på omständigheterna, eller oturen eller något liknande.

Forskning i USA har visat att idrottsklubbar som tillämpar den optimistiska förklaringsstilen är mer framgångsrika i seriespel. Sedan är det så att människor är mer eller mindre pessimistiska eller optimistiska i sin syn på sig själv och omvärlden. Visserligen kan förklaringarna vara objektivt sett felaktiga ofta, men den egna personen (eller laget) skyddas från dystra tankar om sig själv.

Är du en pessimist i allmänhet, eller en optimist?
Tänk efter!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar