fredag 24 februari 2012

Skolans värdegrund och demokrati/monarki

 
Nu hyllas demokratin från alla håll. Demokratiska beslut har nämligen lett fram till att vi har en monarki. Jag vet inte om man därmed kan säga att demokratin har stärkt sin ställning i och med födelsen av en ny prinsessa. Men det verkar så.

Det finns en del argument för monarki: En slags kontinuitet skapas mellan då och nu och in i framtiden. Frågan är dock hur ofta vanligt folk tänker i de banorna. Det är ju inte vår nuvarande kung som är kontinuiteten. Det är monarkin i sig. Alltså något mycket esoteriskt.

Med monarki slipper vi valkampanjerna inför presidentval, vilka beskrivs som störande, kostsamma och energikrävande. Bättre då med arvsrätt så att rätt person hamnar på tronen. Den sista meningen bör läsas om.

Nej, allmänna val och presidentval hör till en demokrati. Ju oftare folk får uttala sin mening desto bättre.  Demokratin är dock inte full utbyggd i vårt land. Dels är en parlamentarisk demokrati inte helt demokratisk eftersom det parti en individ röstat på för att en viss fråga ska drivas plötsligt kan ge upp denna för att kunna sitta i en regering. Men ändå fortsätter man att räkna med den individen i sitt väljarstöd. Många sådana konstiga resonemang förs av de folkvalda (har först placerats på valbar plats av sitt parti, inte av väljarna).

Sedan är det ekonomiska segmentet av vårt samhälle fortfarande så konstruerat enligt den gamla principen att medborgarrätt heter pengar (inflytande heter pengar!).

Det kungadömet tydligast signalerar är att hierarkier får finnas. Det finns människor högre upp och alltså andra lägre ner. Den vanliga människan befinner sig alltid under andra. Ställ detta mot skolans värdegrund och idéerna om jämlikhet och jämställdhet och det gnisslar. Med denna inkongruens mellan värden och praktik fullt synliga i samhället är det inte svårt att förstå varför demokratifostran i skolan inte går hem.

Samhället ger ofta dubbla signaler. Att man inte ska döda inskärps noga men vi måste ha trupper för att skydda landet i krig och i värsta fall döda människor. Sexuella närmanden är straffbara och sexualiseringen av det offentliga rummet anses klandervärt (utom vid Pride-paraden, av någon anledning) samtidigt som webben och tv-kanalerna är fulla med hard core pornografi. I populära tv-program är målet att kränka människor och samtidigt har vi inrättat en ombudsman som ska se till att grupper av individer inte kränks.  

Skolelever har det inte lätt. Världen lever inte som skolan lär.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar