tisdag 6 september 2011

Passiva aktörer i skolan - eller aktiva?


Gratistidskriften Entré, som utges av stiftelsen ESBRI (med en mångmiljonär i bakgrunden) hyllar entreprenörskap, innovation och småföretagande. I nr 2 för 2011 hyllas entreprenöriellt lärande i skolan där SACO-ordföranden Anna Ekström i en artikel bl.a. utropar att ”Elever ska vara aktiva aktörer!”  I tidskriften framhåller hon med entusiasm sin glädje med att skolan satsar på entreprenörer. Det nya ämnet förefaller nog lite diffust, men en politiskt tydlig ton präglar budskapen. Ekström menar att huvudmännen redan har märkt av effekterna av elevernas nyvunna kunskaper i entreprenörskap: ”….ökad kreativitet, ökat självförtroende, ökad omvärldsförståelse och ökad förmåga att se samband”.  Det skulle vara intressant att se vilken studie som kommit fram till detta.  http://www.esbri.se/

Det finns flera risker med entreprenöriellt lärande. Det förhåller sig så att vissa skolor redan börjat med mindre kurser i marknadsföring. Det kan bli så att entreprenörskap kommer att färgas av den ovetenskaplighet som alltför mycket präglar forskning inom ledarskaps- och företagarvärlden. Eftersom metodkunskaper redan är så dåligt förankrade hos lärarkåren kommer de eftersträvade entreprenöriella talangerna att synas och väcka uppmärksamhet att slå ut de eftertänksamma, mer tänkande eleverna, som inte vill göra så stort väsen av sig.

Pedagogerna har redan börjat anpassa sig. I Jönköping har Annica Otterborg lagt fram en avhandling om ämnet. I sammanfattning  av sitt verk säger hon att studenterna måste ha en entrprenörinriktning i dagens samhälle.   http://www.avhandlingar.se/avhandling/7b04a9a8ec/

Vi får se upp med politiseringen av den svenska skolan.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar