onsdag 24 augusti 2011

Orsaker till eländet i skolan

Med tanke på hur illa det ser ut med elevernas skolprestationer kan man med någorlunda hög grad av säkerhet sluta sig till

att den undervisningstid eleverna får är för snålt tilltagen
eller
att lärarna inte har tillräcklig pegagogisk säkerhet för att kunna bistå eleverna i lärandeprocessen.

Om det är så att undervisningstiden anses tillräcklig för eleverna måste något brista i lärarkårens
utbildning, organisation eller resurser.
Deras utbildning? Ja.
Organisationen? Ja.
Resurser? Ja.
Så jävligt är det!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar