söndag 24 april 2011

MARKNADSFÖRING, ATTITYDER OCH GRUNDMÅLNING

Det är en attitydfråga, säger politiker gärna. De kan också säga att det här är en fråga om attitydförändring. Vad är då en attityd?

En attityd är ett ställningstagande för eller emot ett ting, en person eller en företeelse. Vi går inte omkring och har attityder till allting i tillvaron, utan ibland försöker försäljare, marknadsförare, lobbyister och andra skapa en välvillig, eller avståndstagande, attityd till något.

En attityd till bilism innehåller både känslomässiga delar (skön frihet att bara åka ut med bilen), kognitiva komponenter (det är praktiskt att hinna med många saker samma dag) och beteendeinriktade aspekter.

Om vi tar TV-reklam, som är en massivt kommunikativ kanal när det gäller reklambudskap kan den gå två vägar in i individen. Dels tar vi som TV-tittare emot budskap med vakna ögon och med vårt kritiska sinne påslaget. Om vi då är kunniga inom området, kanske själva arbetar inom det eller är personligen involverade i det, så blir eventuell påverkan naturligtvis beroende på argumentens styrka och bärkraft. Då har meddelandet tagit motorvägen in i vår tankevärld. Ibland är det däremot så att reklambudskapet är irrelevant för oss; vi hör bara melodier från inslaget när vi är i köket, eller ser brottstycken när vi pratar med någon annan framför TV:n. Vi kan dessutom också vara trötta och distraherade av andra tankar. Då går budskapet in i vår tankevärld närmast omedvetet, på smygvägar. Det som då uppfattas av oss
väldigt perifert är ytliga karakteristika hos meddelandet som hur långt det är, en melodislinga, till synes många argument, om någon expert är med osv. Det kritiska tänkande slås inte alls på.

Detta innebär rent teoretiskt att reklammeddelanden kan påverka oss fast vi inte är medvetna om det. Det förefaller också vara så att vi ofta är mest nåbara för påverkan när vi är avslappnade och inte har TV-programmet i fokus.

En annan sak förtjänar att påpekas och det är den s.k. grundmålningseffekten. Den innebär helt kort att det våra tankar är omedelbart upptagna med färgar vårt omvärldsseende och därmed vårt beteende. Om vi ser en viss logotype ofta presenteras för oss i TV eller på stan kommer kanske just det märket att dyka upp för oss i sinnet även i ett inköpsögonblick. Priming heter det på engelska och är grundläggande i mycken märkesreklam.

Detta bidrar också till fenomenet att ofta ångestfyllda personer lättare ser hot omkring sig och individer som har svårt med sin aggressivitet ser provokationer.
Å andra sidan har lyckliga människor lättare att se glädje och hoppfullhet omkring sig.

Till dem som har skall varda givet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar