fredag 21 juni 2013

Om lärares twittrande och bloggande

-->
Ute på nätets alla möjliga mötesplatser träffas människor som också har olika skäl att vara där. Somliga vill bara visa upp sig, andra främst framhäver sina förtjänster och låter sig bokas
så att allmänheten ännu närmare kan bekanta sig med deras utmärkta person. Återigen andra försöker får till stånd diskussioner men möts i skoldiskussionerna av skyttegravsliknande åsiktsdiken där var och en bara ser sin egen åsikt. Ser man en mening motsatt den egna blockerar man eller stänger ute eller svarar med klyschiga, väl inövade svar.

Själv gör jag mig skyldig det vissa av dessa fel ibland men jag försöker faktiskt att föra ut mina synpunkter och bemöta sådana som jag anser felaktiga. Bemötandet från skol- och twitterbloggare blir ofta icke-argument som ”påhopp” och att man inte förstår. Oviljan att gå in i diskussion är stor. Detta är synd eftersom  debatten om ett ämne bara kan föra oss fram mot en sanning om meningsmotsättningar får mötas och brytas mot varandra. Att undandra sig
diskussion är  inte bara fegt utan också ett gott tecken på att man själv inte har tänkt igenom sina ståndpunkter ordentligt.

De frågor som i skoldebatten väcker mest känslor är frågor om lärares arbetstid, bedömning och betyg, ”flumpedagogik” eller ej, lärares ev. ansvar i nuvarande skolkris och lärarutbildningen kvalitet.

Skolan och dess lärare vill med rätta nå högre status. En sådan kan inte uppnås genom att förskansa sig bakom en palissad av färdigsnickrade men ogenomtänkta åsikter utan genom att tankar förs fram och möter andra tankar. Först då framstår lärarkåren som mogen att möta omvärlden med högburet huvud och kan erhålla den respekt den då förtjänar.

5 kommentarer:

 1. I Skolverkets senaste attitydundersökning bland lärare (n=1750) säger mer än hälften av lärarna att de allvarligt överväger att byta yrke. Det verkar med andra ord som om lärare har lite annat att prioritera än att stå till tjänst som måltavlor inför de generaliseringar som erbjuds ovan. Jag tror inte heller att generaliseringarna av denna typ hjälper till att rekrytera ersättare till dem som försvinner. Men ansvaret för klassrum utan lärare, kan väl alltid läggas någon annanstans?

  SvaraRadera
 2. Studier av detta slag får alltid en facklig-politisk vinkling. Menar lärarna allvar med sina svar så kommer inom kort hälften av lärarna att söka sig bort från sina anställningar. Så kommer det inte att bli.

  SvaraRadera
 3. Skyttegravsdiskussioner är alltid trista (var det ditt uttryck förresten Bertil?) - det leder verkligen inte vidare. Aldrig.

  SvaraRadera
 4. Väl formulerat. Kan känna igen mig i dina beskrivningar med att mötas av ett motstånd då man trycker på de ömma punkterna.

  SvaraRadera
 5. Väl formulerat. Kan känna igen mig i dina beskrivningar med att mötas av ett motstånd då man trycker på de ömma punkterna.

  SvaraRadera