onsdag 16 januari 2013

Du blir manipulerad...!


Rädda Barnen, Bris och Majblomman har överdrivit barnfattigdomens allvar i Sverige, medger man nu i Uppdrag granskning (16 januari 2013). Man har allehanda bortförklaringar till denna desinformation men man bör i sammanhanget uppmärksamma att även ideella organisationer och myndigheter har ett intresse av att framhålla att förhållanden är värre än de är. Datainspektionen ser nätkränkningar överallt, sjukhusen överdriver trängseln vid akutmottagningar, politiska partier ger förvanskade bilder av verkligheten, kvällspressen överbetonar gärna faror i samhället, forskargrupper tycker alltid att mer forskning behövs, Friends som säger sig arbeta mot mobbning har ett intresse av att mobbning finns kvar och överdrivs så att deras existens kan berättigas.

Ibland går överdrifterna åt det positiva hållet, förstås. Poliser fixar med statistik över brott,
skolor blåser upp elevernas kunskaper, politiskt korrekta människor framställer Sverige på
vissa sanktionerade sätt.

Kort sagt, var på din vakt. Du kan vara manipulerad.

1 kommentar:

  1. Tack för bra och korrekta ord, ja du vad skall man säga och tro om allt vad myndigheter och organisationer heter efter Uppdrags granskning om den vilseledande kampanjen om barnfattigdom?

    SvaraRadera