söndag 21 augusti 2011

För att våga leva livet?

 Ja, vad allt ska man inte hinna med för att kunna leva väl!


Lifecap AB anlitar Marholmen konferens för merparten av de utbildningar och kurser som genomförs i Roslagen. Hit kan du kan komma för att studera dig själv, dina värderingar, attityder och beteenden. Här finns utrymme att reflektera över de val du gjort under ditt liv och vilka konsekvenser dessa val fått för dig. Marholmen är naturskönt beläget och en en plats där du med hjälp av Lifecaps terapeuter kan få utrymme att växa på, en plats att i trygghet möta sina rädslor på, en plats att ersätta gamla destruktiva tankemönster, beteenden, attityder och val med nya gynnsamma och konstruktiva val.

Då ska man minnas att Lifecaps terapeuter också utbildar i feminint
ledarskap och att de är kvalificerade av Lifecap själva.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar